Skip to content

PISMO TITU O ODBJEGLOJ SUPRUZI I ZAHTJEV ZA OBJAVU ZAKONA O ZAŠTITI BRAKA

Davne 1946. godine jedan seljak iz Podravine požalio se Titu na svoju odbjeglu suprugu, uputivši mu pismo, a pismo sada kruži internetom. Napuštanje ga je toliko pogodilo da je od Tita zatražio oštru kaznu za sve supruge koje ostave svoje partnere.

Pismo iz arhive Josipa Broza Tita, a potpisao ga je Ivan Ciganović 15. jula 1946. godine. On se Titu požalio na svoju suprugu koja ga je ostavila. S obzirom na težinu ‘nedjela’ koje je prema njegovom sudu počinila, on za sve slične žene Titu predlaže zakon koji bi odbjeglim nevjestama odredio smrtnu kaznu.

“Druže maršale, vi ste meni blizak kao sin kršnog Hrvatskog Zagorja, a ja sam sin ravne Podravine. Sudbina vas je odredila, da upravljate brodom naše države sada u mirnoj izgradnji i mi se uzdamo u vaše vodstvo. Međutim da vam objasnim svoju strašnu tragediju i da zatražim kao demokrata zaštitu države, dakle i od vas, jer vi mi možete lako pomoći.

‘15. juna 1946. odbjegla je od mene tajno moja zakonita i ljubljena žena Ciganović Mara r. 1915. god. u svijet s namjerom da vodi prostituciju i živi na tuđi račun. Mojem gospodarstvu prijeti rasulo i katastrofa, jer nema ko da vodi domaćinstvo, ko će krpati, prati, kuvati i na polju pomagati. A moram da uzdržavam i majku staru 72 godine i jedno dijete, ratno siroče’, piše Ivan Titu.

‘Uvijek sam govorio ženi: ‘Draga ženo, nemoj da me ostaviš, radije me ubij, nego da odeš u skitnju.’ Ali eto otišla je lakoumnica i ovako me sada polagano ubija teška sudbina. Podnio sam redarstvenu potragu, ali to ide jako polagano i pitanje kada će je pronaći i uhapsiti! No ja se ne dam uništiti pritisku takve saboterke kakve je moja lakoumna žena. I ja hoću da živim dostojno i pošteno demokratski, kao i većina dobrih ljudi.

Molim vas stoga da poradite u vladi, da žurno izađe i da se u cijeloj Jugoslaviji javno objavi zakon o zaštiti bračnog života kako slijedi:

1) Svaka udata žena, koja ostavi svog muža, i ode u svijet, kažnjava se smrću.

2) Svaka udata žena, koja živi u svijetu, bilo gdje u kakvoj službi, ima da se iskaže pismenim odobrenjem potpisanim po njenom mužu, da joj on odobrava služenje. Takvo odobrenje imade biti potpisano po mužu pred dvojicom svjedoka i potvrđeno po mjesnoj vlasti.

3) Svaka osoba, koja bi zadržala kod sebe tuđu ženu bez takvog muževog odobrenja ili bi je skrivala te je ne bi prijavila policiji kažnjava se smrću.

4) Svako krivotvorenje takvog odobrenja kažnjava se smrću.

5) Po objavi ovog zakona imade svaka udata, da si u roku od 8 dana ishodi takovo odobrenje od svog muža.

6) Ovo sve vrijedi i za muža, ako bi ostavio ženu otišao u svijet u nepovrat.

PISMO

Ovim veoma važnim i hitnim zakonom bit će pogođeno u ahilovu petu svaka prοstitutka i saboterka, porodični život bit će izgrađen na čvrstim temeljima, nestat će užasnog kriminala i života na tuđi račun’, predložio je Ivan Titu.

U nadi, da ćete mi vi druže maršale, obrisati suzu moga oka, i skinuti tešku moru, koja tišti moja leđa, pomoći mi da se ne strovalim u ponor, unaprijed zahvaljujem”, završio je Ivan svoje pismo TITU.