Skip to content

Čuli su zvono u 22 sata, nisu mogli vjerovati ko je pred vratima

“Bila su 22 sata, a ja sam bila još budna. Razgovarala sam s kolegom kada sam čula zvono na vratima. To mi je bilo čudno jer živimo u mirnom susjedstvu…

…Ko bi bio na vratima u ovo doba? Vratila sam se poslu, kada sam ponovno začula zvono. Spustila sam se u prizemlje, a moj suprug je bio tamo i samo smo se zbunjeno pogledali. Odlučili smo provjeriti kameru prije nego što otvorimo vrata…

…Oboje smo se počeli histerično smijati kada smo ugledali medvjede. Nažalost kamera je uhvatila samo jednu zvonjavu.”

Sidebar